ONZE VISIE

Respect, verdraagzaamheid en het gelijkwaardig beschouwen van ieder mens - deze basiswaarden vormen de rode draad in alles wat we willen bereiken. Onze vzw gaat er hierbij van uit dat ervaring de fundering is van het leren. Wij willen dus uitwisseling faciliteren, want als men zich onderdompelt in verschillende culturen en geconfronteerd wordt met andere gewoonten, wordt men meer bewust van eigen conventies en kan men zich toleranter opstellen. We geloven dat reizen leidt tot ervaring en op verschillende vlakken, tot leren!

WAAROM WE BESTAAN

Ik ben de vader van Sanda Dia. Ik ben afkomstig uit Senegal, en had oorspronkelijk grootse plannen om mijn jongvolwassen zoon alle facetten van Senegal te laten ontdekken. Hoewel ik dit niet meer met Sanda kan verwezenlijken, kan ik het wel doortrekken naar andere jongeren. Ik geloof in de jeugd en wil bijdragen in hun leerervaringen door hen mee te nemen in de wereld, om de mens en het leven verder te ontdekken, om open te staan voor anderen. Als hommage aan mijn zoon – een jonge man met een levendige en welwillende instelling – wens ik een Sanda Dia vzw op te richten. Mijn partner en ik zorgen voor de uitwerking ervan.

.

ONZE ACTIERADIUS

Wij willen jongeren de kans bieden om op een veilige manier, met begeleiding en de juiste ondersteuning, West-Afrika (Senegal) te ontdekken. Via deze ervaring, wensen we de kloof tussen verschillende culturen te verkleinen. Jongeren die op zoek zijn naar hun roots, jongeren die Afrika willen ontdekken zien we graag bij ons aankloppen..

IN DE PRAKTIJK

Wij willen de uitwisselingervaring niet onderschatten. Onze bijdrage houdt ook in dat we ter plaatse zijn om de jongeren goed te begeleiden. We willen hen wegwijs maken en helpen navigeren. West-Afrika kan op sommige vlakken zeer verschillend zijn. Juist het waarnemen van deze andere gewoonten, taal en cultuur en het leren mee omgaan, is waar het om draait. Het verruimen van perspectieven en leren van verschillen kan bijdragen aan een mooiere samenleving, zowel lokaal als wereldwijd..

BESTEMMING VAN DE EERSTE DONATIES

1. Het ontwikkelen van een overzichtelijke website

  • Duidelijke illustratie van ons doel

  • Transparantie over de uitgaven
  • Beschrijving en opvolging van de activiteiten
  • Zichtbaar maken van de evolutie en groei van de vzw

2. Het zo snel mogelijk bouwen van gezellige hutjes om minstens 4 jongeren te kunnen ontvangen.

Op deze manier kunnen we gratis accommodatie op lange termijn garanderen (bouwplan in ontwikkeling). Elk hutje moet over een zonnepaneel en stromend water beschikken. Dit zijn basisbehoeften volgens Europese normen, maar de realiteit in Senegal is echter anders. Hoewel we een echte ervaring willen bieden, vinden wij een minimum aan comfort noodzakelijk..

EN DAN?

Zodra deze eerste fase (website en bouwen van de hutten) is afgerond, gaan we op zoek naar verzekeringen, vragen expertise bij het opstellen van contracten, leggen we contacten met studentenverenigingen, ….

We stellen samenwerkingsverbanden voor met Belgische hogescholen en universiteiten.

We leggen contacten met onze partners in Senegal, zoals: kleuter- en lagere scholen, buurtklinieken, dierenartsenpraktijken, bedrijven en overheidsdiensten die ondersteuning nodig hebben bij digitalisering, enz.

We hopen snel hiermee snel aan de slag te kunnen gaan.

Als vader van Sanda beschouw ik dat een brug bouwen tussen mijn jeugdland Senegal en adoptieland België, een noodzaak is. Sanda behoorde tot beide culturen, maar Sanda was zoveel meer dan een som van beide culturen. Daarom wil ik de werking van de vzw niet beperken tot bovengenoemde activiteiten, maar wel kunnen verbreden om aan andere maatschappelijke doelen te werken. Sanda's broer en schoonzus zijn onmisbaar in de realisatie van de vzw, en zullen met hun bril deze uitbreidingen vorm geven.

Bovengenoemde activiteit is onze eerste stap, er zullen nog vele stappen volgen die hopelijk leiden naar een samenleving waar we niet hoeven te hopen op #justice maar deze een evidentie is, voor iedereen.